Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Reklamacje i zwroty


Data publikacji:

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługobiorca może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi przez Sklep Usługami elektronicznymi telefonicznie lub mailowo, zgodnie z danymi Sklepu podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.

2. W celu umożliwienia Sklepowi udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub mailowy lub nr telefonu składającego reklamację, a także jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji związanych z świadczeniem Usług elektronicznych nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej (zgodnie z danymi podanymi przez zgłaszającego reklamację), nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego reklamację błędnych lub niepełnych danych uniemożliwiających kontakt i udzielenie odpowiedzi przez Sklep, jak też niepełnego opisu i powodu reklamacji, które uniemożliwiają zdiagnozowanie i ustosunkowanie się przez Sklep do zastrzeżeń lub pytań zgłaszającego reklamację.